Hanke
Utvecklingsprojekt - 126914

Koulutushanke 2

Posintra Oy

30.04.2020 - 10.11.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Yritysryhmähanke edistää maaseudun yritysten mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa uusien digitaalisten palveluiden ja kanavien avulla. Digitaalinen myynti ja markkinointi kiinnostavat sekä yrityksiä että niiden asiakkaita. Verkossa oleva tieto yrityksen palveluista ja tuotteista ei pelkästään riitä, tiedon löydettävyys, palveluiden ja tuotteiden ostaminen verkossa on yhä tärkeämpi kilpailutekijä. Hankkeen avulla yritykset oppivat, miten tuottaa helposti löydettävää, kiinnostavaa ja ajantasalla olevaa sisältöä verkkoon. Digitaalisen markkinoinnin asiantuntijat opastavat hankkeessa olevia yrityksiä uuden aikakauden myyntiin ja markkinointiin. Verkkokauppa on maaseutuyritysten oiva mahdollisuus kehittyä ja laajentaa toimintaa jopa kansainvälisesti. Hanke nopeuttaa yritysten digitalisaatio-prosessia ja alueen digitaalinen näkyvyys paranee merkittävästi. Digitaalisista työkaluista tulee uusia työkaluja, jotka helpottavat arkea ja asiakaskontaktit automatisoituvat. Hankkeen avulla otetaan käyttöön digitaalisia varausjärjestelmiä ja myyntikanavia, näiden avulla vapautetaan työaikaa muun liiketoiminnan kehittämiseksi. Uusia työpaikkoja syntyy maaseudulle, jossa julkisen sektorin työpaikkoja on suhteellisen vähän. Yhteistyö muiden alueiden välillä helpottuu ja yritysten uskottavuus paranee, kun verkossa oleva tieto on ammattimaisella tavalla esitetty. Paikallisten tuotteiden saaminen kansainvälisille markkinoille edellyttää, että meidän maaseudun yritysten digitaalinen osaaminen on ajan tasalla. Toimenpiteiden aikataulu on 1.5.2020-1.9.2020. Hankkeen toimenpiteinä on kaikille mukana oleville yrityksille digitaalisen näkyvyyden parantaminen sekä digitaalisten työkalujen käyttöönottaminen ja omaksuminen. Hakukoneoptimointi ja analytiikka tulevat tutuksi kun myyntiprosessissa otetaan automaatio käyttöön. Ammattimainen ote ja suunnitelmallisuus mahdollistavat nopeaa kehitystä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

126914

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

10.11.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
datateknik
digitalisering
sociala medier
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt