Projekt
Utvecklingsprojekt - 145647

Koulutushanke 3

Posintra Oy

02.11.2020 - 28.03.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yritysryhmähanke edistää maaseudun yritysten mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa uusien digitaalisten palveluiden ja kanavien avulla. Digitaalinen myynti ja markkinointi kiinnostavat sekä yrityksiä että niiden asiakkaita. Verkossa oleva tieto yrityksen palveluista ja tuotteista ei pelkästään riitä, tiedon löydettävyys, palveluiden ja tuotteiden ostaminen verkossa on yhä tärkeämpi kilpailutekijä. Hankkeen avulla yritykset oppivat, miten tuottaa helposti löydettävää, kiinnostavaa ja ajantasalla olevaa sisältöä verkkoon. Digitaalisen markkinoinnin asiantuntijat opastavat hankkeessa olevia yrityksiä uuden aikakauden myyntiin ja markkinointiin. Verkkokauppa on maaseutuyritysten oiva mahdollisuus kehittyä ja laajentaa toimintaa jopa kansainvälisesti. Hanke nopeuttaa yritysten digitalisaatio-prosessia ja alueen digitaalinen näkyvyys paranee merkittävästi. Digitaalisista työkaluista tulee uusia työkaluja, jotka helpottavat arkea ja asiakaskontaktit automatisoituvat. Hankkeen avulla otetaan käyttöön digitaalisia varausjärjestelmiä ja myyntikanavia, näiden avulla vapautetaan työaikaa muun liiketoiminnan kehittämiseksi. Uusia työpaikkoja syntyy maaseudulle, jossa julkisen sektorin työpaikkoja on suhteellisen vähän. Yhteistyö muiden alueiden välillä helpottuu ja yritysten uskottavuus paranee, kun verkossa oleva tieto on ammattimaisella tavalla esitetty. Paikallisten tuotteiden saaminen kansainvälisille markkinoille edellyttää, että meidän maaseudun yritysten digitaalinen osaaminen on ajan tasalla. Toimenpiteiden aikataulu on 1.11.2020-1.9.2021. Hankkeen toimenpiteinä on kaikille mukana oleville yrityksille digitaalisen näkyvyyden parantaminen sekä digitaalisten työkalujen käyttöönottaminen ja omaksuminen. Hakukoneoptimointi ja analytiikka tulevat tutuksi kun myyntiprosessissa otetaan automaatio käyttöön. Ammattimainen ote ja suunnitelmallisuus mahdollistavat nopeaa kehitystä. Hankkeeseen osallistuu 9 maaseulla toimivaa yritystä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

145647

Startdatum

02.11.2020

Slutdatum

28.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner