Projekt
Utvecklingsprojekt - 57071

Koulutusorganisaatioiden Venäjä-yhteistyö Keski-Karjalassa: Koulutusosaamisen vientinäkymien selvittäminen

Tohmajärven kunta

01.01.2018 - 31.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on selvittää, millä edellytyksillä mahdollistetaan venäläisten kouluttautuminen Keski-Karjalassa ja sitä kautta osaavan työvoiman saatavuus Keski-Karjalan työnantajille. Selvityksen pohjalta syntyy toimintamalli varsinaisen toiminnan käynnistämiselle. Hanke edistää osaamisen kasvua sekä laadukkaan yleissivistävän, ammatillisen ja musiikkikoulutuksen turvaamista Keski-Karjalassa pitkälle tulevaisuuteen. Tämä pyritään saavuttamaan kartoittamalla koulutusosaamisen viennin mahdollisuuksia, vahvistamalla organisaatioiden kansainvälistymisvalmiuksia sekä edistämällä Venäjä-osaamista seudun koulutusorganisaatioissa seudullisen yhteistyön avulla. Kehittämishankkeen etenemistä seurataan ja saavutettuja tuloksia arvioidaan hankkeen projektiryhmässä, jossa on edustettuina kaikki hankkeeseen osallistuvat organisaatiot. Tarpeen mukaan projektiryhmän kokouksiin kutsutaan myös vierailevia asiantuntijoita (myös etäyhteyksiä hyödyntäen).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

57071

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

31.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner