Hanke
Utvecklingsprojekt - 57071

Koulutusorganisaatioiden Venäjä-yhteistyö Keski-Karjalassa: Koulutusosaamisen vientinäkymien selvittäminen

Tohmajärven kunta

01.01.2018 - 31.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on selvittää, millä edellytyksillä mahdollistetaan venäläisten kouluttautuminen Keski-Karjalassa ja sitä kautta osaavan työvoiman saatavuus Keski-Karjalan työnantajille. Selvityksen pohjalta syntyy toimintamalli varsinaisen toiminnan käynnistämiselle. Hanke edistää osaamisen kasvua sekä laadukkaan yleissivistävän, ammatillisen ja musiikkikoulutuksen turvaamista Keski-Karjalassa pitkälle tulevaisuuteen. Tämä pyritään saavuttamaan kartoittamalla koulutusosaamisen viennin mahdollisuuksia, vahvistamalla organisaatioiden kansainvälistymisvalmiuksia sekä edistämällä Venäjä-osaamista seudun koulutusorganisaatioissa seudullisen yhteistyön avulla. Kehittämishankkeen etenemistä seurataan ja saavutettuja tuloksia arvioidaan hankkeen projektiryhmässä, jossa on edustettuina kaikki hankkeeseen osallistuvat organisaatiot. Tarpeen mukaan projektiryhmän kokouksiin kutsutaan myös vierailevia asiantuntijoita (myös etäyhteyksiä hyödyntäen).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

57071

Aloituspäivämäärä

01.01.2018

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt