Projekt
Utvecklingsprojekt - 70180

Kouluyhteistyöhanke

Urajärven kartanon ystävät ry

01.06.2018 - 31.05.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Urajärven kartano museoineen, pihapiireineen ja puistoineen muodostaa erinomaisen oppimisympäristön, missä voi pe-rehtyä mitä moninaisimpiin aiheisiin ilmiöpohjaisesti ja elämyksellisesti, kuten nykyiset opetussuunnitelmat edellyttävät. Haasteena kuitenkin on, että kartano sijaitsee jonkin verran syrjässä eikä sinne ole julkisia kulkuyhteyksiä. Toisaalta kouluilla ei juurikaan ole käytettävissä määrärahoja opintoretkiin. Yhdistyksemme kuitenkin haluaa panostaa erityisesti lapsiin ja nuoriin, jotta kulttuuriperintö siirtyisi uusille sukupolville. Meillä on myös valmiuksia ottaa vastaan koululaisryh-miä ja tarjota mielekästä, koulujen opetussuunnitelmia noudattavaa ohjelmaa - sekä yhdistyksemme piirissä että kyläl-lämme on paljon osaamista, jota voisi hyödyntää koululaisvierailuilla. Verkkomateriaalilla haluamme tukea ja täydentää museovierailuja ja voimme palvella myös niitä koululaisia, joiden ei ole mahdollista päästä paikan päälle. Toisaalta verk-komateriaali hyödyttää myös muita kävijäryhmiämme. Hankkeen tavoitteet ovat: - Saavuttaa Päijät-Hämeen kouluikäinen yleisö ja luoda heille sopivia palveluita - tukea koulujen kasvatus- ja opetustyötä - siirtää paikallista kulttuuriperintöä uudelle sukupolvelle - edistää opintomatkailua kartanolle ja samalla muutakin lähimatkailua - lisätä kartanomuseon tunnettuutta ja kävijämäärää - aktivoida kyläyhteisöä (esim. kyläläisiä työpajojen vetäjinä ja oheispalveluiden tarjoajina) - käynnistää museomme osalta kouluyhteistyö, jonka toivomme voivan jatkua eri yhteistyökumppaneiden kanssa, esim. paikallisten järjestöjen sponsoroimina kouluvierailuina ja maksullisten leirikoulupalveluiden muodossa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

70180

Startdatum

01.06.2018

Slutdatum

31.05.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner