Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 95029

Kouvolan kyläverkko valokuidulla

BLC Infra Oy

31.03.2019 - 13.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa valokuituyhteydet Utin seudulle ja Kymijoen länsipuolen maaseutualueille Kouvolassa. Kouvolan kyläverkko valokuidulla rakentamishankkeella varmistetaan maaseudun tietoliikenneyhteyksien tasavertainen kehittyminen kaupunkialueisiin nähden. Kiinteillä valokuituyhteyksillä turvataan asumisen ja yritystoiminnan mahdollistavien digitaalisten palveluiden saatavuus kyläalueilla, joissa langattomien yhteyksien nopeus ja toimintavarmuus eivät riitä varmistamaan nykyisiä eikä tulevaisuudessa tarvittavia tietoliikenneyhteyksiä. Kouvolan kyläverkko valokuidulla-hankkeella toteutettavat valokuituyhteydet ovat alueelle merkittävä edistysaskel elinkeinoelämän ja asumisen kehittämisessä. Valokuituverkon kautta saadaan hankealueelle nopeat ja virheettömät tietoliikenneyhteydet. Nykyaikainen viestintä ja viihdepalvelut sekä tulevaisuudessa määrällisesti lisääntyvät sähköiset palvelut ja toimintatavat (digitalisaatio) edellyttävät toimintavarmoja ja nopeita (yli 100 Mbps) tietoliikenneyhteyksiä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

95029

Startdatum

31.03.2019

Slutdatum

13.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner