Hanke
Utvecklingsprojekt - 109938

Kraatterijärven Geopark UNESCOn statukselle

Lappajärven kunta

31.12.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kraatterijärven Geopark UNESCOn statukselle- hankkeessa luodaan itäiselle Etelä-Pohjanmaan alueelle (Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Soini ja Ähtäri) mahdollisuus hakea UNESCOn Global Geopark statusta vuonna 2021. Geopark pohjautuu koko kansainvälistä Geopark verkostoa ajatellen erittäin harvinaislaatuiseen ja hyvin tutkittuun meteoriitin törmäykseen 78 miljoonaa vuotta sitten nykyisen Lappajärven kohdalle. Alueen aiemmat miljardeja vuosia vanhemmat geologiset muodostelmat sitovat alueen yhteiseksi kokonaisuudeksi, jota myöhäisemmät jääkaudet ovat muokanneet nivouttaen suunnitellun Geopark alueen kunnat yhteen. Mielenkiintoisilla kohteilla, hyvällä hallinnolla ja yritysten brändituotteilla saadaan Geoparkin välityksellä uutta piristystä aluetalouteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

109938

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Fritidsboende
aktivitetsturism
miljö
rekreations- och hobbyverksamhet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt