Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 290518

Krookan kalasataman hygieniatason parantaminen

Merikarvian kunta

04.04.2024 - 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa toteutetaan linnuilta suojattu tila laiturialueen välittömään läheisyyteen kalasammioiden säilyttämiseen asianmukaisesti. Samaan tilaan sijoitetaan myös sesonkiaikaan käytössä oleva kylmäkontti. Kalastuksenvalvonnan punnitusvaatimusten kiristyessä satamaan hankitaan tarkistettavissa oleva vaaka.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

290518

Startdatum

04.04.2024

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Fiskehamnar och landningsplatser

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner