Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 15844

Kuddnäs museum – förbättrad tillgänglighet inför 200-års jubileet 2018 och framtiden

Nykarleby stad

01.03.2016 - 22.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

År 2018 firas 200-års jubileet av tidningsredaktören, författaren och historieprofessorn Zacharias Topelius. Projektets mål är att förbättra tillgängligheten vid Kuddnäs museum, Z. Topelius barndomshem, och möjliggöra för rörelsehindrade, barnfamiljer och äldre att ta del av utställningarna och andra evenemang. Dessa renoveringsåtgärder är en del i museets mål att vara tillgängligt för alla. Gula sidobyggnaden utrustas med handikappanpassad toalett. En ramp byggs i anslutning till gula sidobyggnaden för att möjliggöra för rörelsehindrade och barnfamiljer att besöka Z. Topelius minnesrum, evenemang i gula salen, café och museishop, samt sanitära utrymmen. En trapphiss installeras i vita huvudbyggnaden för att möjliggöra för rörelsehindrade att besöka utställningen i huvudbyggnaden, även trösklarna inomhus ses över. Entrén till bagarstugan ses även över och anpassas för rörelsehindrade.Projektets målgrupp är såväl nykarlebybor och invånare i närregionen som nationella och internationella besökare i alla åldrar som för tillfället är begränsade att besöka museet p.g.a. att de saknar möjlighet att ta sig in i byggnaderna. Detta gäller rörelsehindrade, rullstolsburna, äldre med svårigheter att gå uppför trappor, samt barnfamiljer med barnvagnar osv.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

15844

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

22.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner