Projekt
Utvecklingsprojekt - 121907

Kuhmon kaupungin kyläverkon aktivointihanke – nopeaa laajakaistaa Kuhmoon

Kuhmon kaupunki

01.04.2020 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kuhmon kaupungin kyläverkon aktivointihanke – nopeaa laajakaistaa Kuhmoon Kuhmo on strategiatyössään asettanut tavoitteeksi tuottaa nopeaa laajakaistaa koko Kuhmoa varten. Tavoite on sopusoinnussa valtioneuvoston asettaman päämäärän kanssa, jonka mukaan valtion tulee tuottaa budjettivaroin valokuituliittymiä harvaan asutulla maaseudulla, jossa liittymiä ei voi markkinaehtoisesti tuottaa. Valokuitu on ainoa kestävän kehityksen kriteerit täyttävä tietoliikenneinfra, jolla voidaan aikaansaada kahdensuuntaisesti hyvin toimia videovälitteisiä julkisia palveluja. Samaa tavoitetta korostetaan Maaseutuohjelmassa, jossa kyläverkkomäärärahoilla on haluttu turvata kylien elinvoimaa, yritysten toimintaedellytyksiä sekä etätyön edellytyksiä kohentavilla internetpalveluilla. Elävä Kainuu Leader on ’Kaveria ei jätetä’ strategiassaan halunnut erityisesti edistää palveluista syrjässä asuvien tietoliikennetarpeita. ELY-keskus on tukenut Luoteis-Kuhmoon, yhteensä lähelle 2 miljoonaa yltävillä kokonaisbudjeteilla tuotettuja Luoteis-Kuhmon kyläverkkojen investointeja. Kuhmon kaupungissa toimiva osuuskunta on osoittanut, että työ onnistuu parhaiten alhaalta ylöspäin rakentuvalla LEADER-toimintatavalla, jossa kansalaisia aktivoimalla saadaan aikaan ylivoimaisesti korkein verkon peittoaste.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

121907

Startdatum

01.04.2020

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner