Projekt
Utvecklingsprojekt - 71154

Kuhmon koskien kartoitus- ja kunnostushanke

Kuhmon kaupunki

01.05.2018 - 02.11.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kuhmon koskien kartoitus- ja kunnostushankkeen toimenpiteiden kautta parannetaan koskien kalastoa, edistetään kalojen lisääntymistä sekä kunnostetaan koskia ja ympäröivää luontoa tavoitteena luonnon yleisen hyvinvoinnin parantaminen ja kalastus- ja luontomatkailukohteiden tekeminen entistä houkuttelevimmiksi. Kalaston elinvoiman parantuessa Kuhmon koskia voidaan markkinoida enemmän kalastusmatkailukohteina. Hankkeen toimenpiteinä ovat muun muassa koekalastus vapaavälinein, sähkökoekalastus sekä kohteiden kuvaaminen ja paikkatietojen luonti ja päivittäminen. Koskien kunnostaminen suoritetaan muun muassa talkootyöllä, sekä käsin että koneellisesti. Kuhmossa on taannoin pilotoitu koskien kunnostusta, toiminta on saanut paljon palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä paikallisilta asukkailta että kalastajilta. Saadun palautteen ja ohjauksen perusteella on muodostunut käsitys täsmentävistä toimenpiteistä, joita laajamittaisempi koskien kunnostaminen edellyttäisi. Kuhmossa on koskia noin 200, joista isossa osassa vaelluskalasto on joko hävinnyt tai kalaston elinolosuhteet ovat vaarantuneet koskien perkausten ja muiden ihmisten toimien myötä. Tässä kehittämishankkeessa koskien kartoituksen myötä saadaan selville potentiaalisimmat kunnostuskohteet, kohteet, joissa mahdolliset luonnonvaraiset ja luontaisesti lisääntyvät vaelluskalat esiintyvät. Lisäksi kartoitus tuottaa tietoa kalastusmatkailijoille heitä kiinnostavista kohteista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

71154

Startdatum

01.05.2018

Slutdatum

02.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner