Projekt
Utvecklingsprojekt - 294969

Kuidut käyttöön

Lestijärven kunta

- 30.07.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kuidut käyttöön-hankkeessa edistetään Keski-Pohjanmaan maaseutualueiden kylien ja kyläyhteisöjen elinvoimaa nykypäivän digitalisaatioyhteiskunnassa. Hanketta toteuttavat Kaustisen seutukunta, YritysKannus Oy ja Keskipohjalaiset kylät ry. Tavoitteena on tukea kestävää ja vahvaa maaseutuelämää painottaen erityisesti digitalisaation mahdollisuuksia, yhteistyön merkitystä ja osaamisen kehittämistä. Hanke pyrkii vahvistamaan kyläyhteisöjä niiden omilla ehdoilla ja tarjoamaan välineet digitaalisen aikakauden haasteiden voittamiseen. Hankkeen tehtävänä on myös mahdollistaa alueen tietoliikenneyhteyksien kehittämistä, jotta alueen asukkaat pystyvät hyödyntämän yhteiskunnan digitaalisia asiointikanavia edistäen palveluiden käytön paikkariippumattomuutta. Lisäksi hankkeella tuetaan maaseudun yritysten digitalisaation kehitystä kokeilemalla ja kehittämällä toimintatapoja, joita yritykset voivat hyödyntää lähiympäristössään. Tavoitteena on parantaa maaseudun yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä luoda mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin. Hankkeen toimenpiteiden kautta luodaan Älykäs kylä -strategioita, joita voidaan helposti laajentaa hyödynnettäväksi muualla. Hanke tukee kyläyhteisöjä luotujen strategioiden mukaisten toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hankkeen kokonaistavoitteena on kehittää Keski-Pohjanmaan maaseutualueiden hyvän elämän edellytyksiä, jolloin alueella on hyvä asua, elää ja yrittää. Hankkeen toteutusaika 1.9.2024-31.7.2026.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

294969

Slutdatum

30.07.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för Smarta byar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner