Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 84423

Kuikan Kylätalon kunnostus

Kuikan Pienviljelijäinyhdistys ry

15.11.2018 - 08.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen sisältö: Kuikan entisen kansakoulun eli nykyisen Kylätalon eri aikakausina rakennettujen julkisivujen ja vesikaton uusiminen yhdenmukaiseksi. 1) Koulurakennuksen ulkoverhouslaudoitus on purettava koko rakennuksesta ja tarvittaessa myös mahdollisesti kosteusvaurioituneita alusrakenteita niiden uusimista varten. Koulu on rakennettu 1904 ja toinen osa 1952. Eri osien ulkoverhous poikkeaa toisistaan melkoisesti. Pintalaudoituksen alta puutuu mm. tuuletusraot. 2) Entisen koulun vanhemman osan ikkunat on uusittu koristeellisiksi vuorilautoineen vuonna 2004 salin osalta. Nyt on tarkoitus uusia vastaavasti myös muut ikkunat vuorilautoineen. Julkisivulaudoituksen yhteydessä uusitaan myös kaikkien ikkunoiden vesipellit. 3) Julkisivu on tarkoitus uusia siten, että hirsiä vastaan asennetaan tuulensuojalevy, sitten riittävä koolaus ilmankierron varmistamiseksi (n. 25 mm) ja laudoitus Arkdigi Oy:n suunnitelman mukaan, mallina on käytetty mm. Vehniän koulun kunnostettua julkisivua. 4) Vesikaton pellitys on tarkoitus maalata. Samalla pellitetään myös savupiiput. Katolle asennetaan myös uudet rakennusmääräysten mukaiset turvavarusteet kulkusiltoineen, -tikkaineen ja lumiesteineen. Myös talotikkaat uusitaan nykyisten määräysten mukaisiksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

84423

Startdatum

15.11.2018

Slutdatum

08.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner