Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 58283

Kuitua Karesuvantoon

Osuuskunta Karesuvannon Kyläverkko

01.11.2017 - 25.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Karesuvannossa on kesällä 2017 kartoitettu Kuitua pohjoiseen -hankkeen kautta kyläläisten kiinnostusta valokuituverkon rakentamiseen. Kartoituksen perusteella Karesuvannossa perustettiin elokuussa 2017 Osuuskunta Karesuvannon Kyläverkko, joka asetti tavoitteekseen valokuitusuunnitelman tekemisen ja hankerahoituksen hakemisen vuoden 2017 aikana sekä valokuidun rakentamisen vuoden 2018 aikana. Osuuskunta Karesuvannon Kyläverkko toteuttaa valokuidun rakentamishankkeen Lapin ELY-keskukselta haettavalla tuella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

58283

Startdatum

01.11.2017

Slutdatum

25.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner