Projekt
Utvecklingsprojekt - 157205

Kuitua kuntiin Lapin kuntien laajakaistarakentamisen kehittämishanke

Lapin liitto

28.02.2021 - 23.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on Lapin kuntien valmiuksin nostaminen laajakaistarakentamisen toteuttamisessa uusien tukiohjelmien kautta. Samalla kuntien mahdollisuudet hankealueiden rakentumiseen paranevat ja lisää kuntalaisia ja yrityksiä saadaan nopean laajakaistan piiriin. Hankkeessa selvitetään eri kuntien laajakaistakaistatarpeet alueellisesti ja suunnitellaan toteutusaikataulut ja mahdolliset yhteistyöalueet rakentamiselle. Edellisen tukiohjelman ongelmaksi havaittiin, ettei isoilla operaattoreilla ollut kiinnostusta rakentaa kuntien ja kuntalaisten tarpeista lähtevää tietoliikenneverkkoa. Sen vuoksi on tunnistettava mahdolliset uudet rakentajatahot ja käytävä markkinavuoropuhelua jo etukäteen kiinnostuksen kartoittamiseksi. Rakennettavan verkon laajuus selvitetään kokonaisuuden hahmottamiseksi. Karkea rakentamissuunnitelma ja alustava kustannusarvio helpottavat myös markkinavuoropuhelun käymistä rakentajatahojen kanssa. Rakentaminen voi muodostua myös erilaisista osista, kuten operaattoreiden, kuntayhtiöiden ja osuuskuntien muodostamasta kokonaisuudesta. Sen vuoksi erilaiset tavat ja mallit rakentaa laajakaistaverkkoa on selvitettävä kuntakohtaisesti. Lapin kuntien kuiduttamisen onnistumisen edellytyksenä on vahva sosiaalinen hyväksyntä eli yhteisöllisyys. Se saavutetaan, kun asukkaat osallistetaan omien alueidensa elinvoiman ja palveluiden parantamiseen esimerkiksi liittymähankinnan ja tiedottamisen osalta. Tämä on hyväksi havaittu toimintamalli mm. Lapin kyläverkkohankkeissa. Kuitua kuntiin -hanke tukee tätä osallistamista järjestämällä rajoitusten niin salliessa erilaisia tiedotus- ja osallistamistilaisuuksia yhdessä k.o. kunnan ja Älykkäät kyläverkot -hankkeen kanssa. Hankkeen tuloksena syntyy koko Lapin kattava laajakaistaohjelma, joka sisältää karkean verkkosuunnitelman ja kustannusarvion sekä alustavan kartoituksen yritysten ja asukkaiden liittymätarpeista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

157205

Startdatum

28.02.2021

Slutdatum

23.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner