Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 11122

Kuitua Tornion eteläisille kylille

Kaakamon Tietoverkko-osuuskunta

14.08.2015 - 22.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa rakennetaan valokuituverkko Tornioon, Liakanjoen eteläpuolella olevien kylien Laivaniemi, Kyläjoki, Laivajärvi, Ala-Raumo alueelle. Alueella on haja-asutusaluelle tyypillistä, pääasiassa nauhamaista kyläasutusta. Kohderyhmänä ovat kaikki alueella olevat vakituiset asuinkiinteistöt ja yritykset. Osassa aluetta langattomien verkkojen kuuluvuus on huonoa ja ADSL-yhteyksillä nopeudet jäävät hitaiksi. Valokuituverkko antaa kylille mahdollisuuden kehittyä ja pysyä asuttuna ja elinvoimaisina myös tulevaisuudessa. Valokuituverkko antaa mahdollisuuden tehokkaaseen etätyöskentelyyn ja voi edesauttaa työllistymisessä ja uusien yritysten sijoittumisessa kylille. Palvelujen siirtyessä yhä enemmän sähköiseen verkkoasiointiin, tulee kyläläisille olla tarjolla luotettava ja nopea verkkoyhteys, joka samalla antaa monelle vanhukselle mahdollisuuden asua omassa kodissa palveluasumisen sijaan. Liityntäverkko tulee jatkumaan Kaakamon kyläverkosta. Liityntäverkon pituus tulee olemaan n.25km. Tilaajaliittymiä tulee n.200 kpl, jotka ovat pääasiassa alle 300m etäisyydellä liityntäverkosta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

11122

Aloituspäivämäärä

14.08.2015

Loppumispäivämäärä

22.01.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt