Projekt
Utvecklingsprojekt - 67238

Kuituhamppua Kainuusta -esiselvityshanke

ProAgria Kainuu ry

01.03.2018 - 11.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hampunviljelyn myönteiset vaikutukset viljelykierrossa sekä hamppukasvin hyödyntämismahdollisuudet ovat lisänneet viime vuosina mielenkiintoa kasvia kohtaan. Syksyllä 2017 kainuulaiset yritykset ja asiantuntijat nostivat esille useita kuituhampun mahdollisuuksia uusissa innovaatioissa. Todettiin esiselvitystarve. Opinnäytetyönä tehtävän esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää ja koota yhteen suomalainen tutkimustieto kasvin viljelystä, sadonkorjuusta, jatkojalostuksesta ja kasvin osien, erityisesti kuidun ominaisuuksista ja käyttökohteista. Aloitetaan varsinaisen hankkeen suunnittelu, mikäli kirjallisuustutkimus antaa aihetta. Tavoite on määrittää kuituhampun viljelyn, sadonkorjuun ja kasvinosien jakeiden eroteluprosssin kehittämistarpeet kasvinosien käyttökohteiden mukaan sekä toimijoiden halukkuus ja sitoumus hankkeen toteuttamiseen. Esiselvitys tuottaa opinnäytetyön muodossa yhteenkootun tietopaketin kuituhampun viljelystä ja hyödyntämismahdollisuuksista. ProAgria Kainuun/Maa- ja kotitalousnaisten hallinnoiman hankkeen kustannusarvio on 15 500 € ja tuen osuus 100 %. Hankkeelle haetaan rahoitusta Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 - 2020, alatoimenpiteestä 16.10 Konkreettisina toimenpiteinä ovat: 1. Kirjallisuustutkimus viljelystä, sadonkorjuusta, kuidun ominaisuuksista ja käyttökohteista. 2. Asiantuntijakonsortio ohjaa ja arvioi työtä. 3. Luodaan kontakteja viljelijöihin. 4. Tiedotetaan tuloksista ja mahdollisesta uudesta hankkeesta. 5. Hankitaan sitovat päätökset yksityisen rahoituksen järjestämiseksi, mikäli haetaan rahoitusta hankkeelle. 6. Luodaan mahdollisuuksien tiekartta: hahmotellaan kuituhampun käyttökohteita ja jatkotutkimustarpeita, jotka toteutetaan joko varsinaisen hankkeen muodossa tai muulla tavoin. Toiminta-aluetta on Kainuun maaseutualue ja kohderyhmänä ovat hampunviljelystä kiinnostuneet viljelijät, erityisesti luomuviljelijät,ja alan kainuulaiset asiantuntija- ja kehittämisorganisaatiot kuten Luke, KAO, MITY ja yritykset.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

67238

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

11.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner