Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 141999

Kuitulan kokous- ja virkistystilat

Kuitulan Erä r.y.

14.09.2020 - 30.09.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kuitulan Erä Ry on 1989 perustettu metsästysseura, jossa on noin 60 jäsentä. Seura on rakentanut Kuitulan kylälle Särkilammen rantaan majan jäsenistön käyttöön vuonna 1993. Seura on päättänyt kehittää toimintaansa ja samalla myös Kuitulan ja muiden lähikylien toimintaa rakentamalla majansa yhteyteen kokous- ja virkistystilat, jotka ovat seuran jäsenten lisäksi lähiseudun asukkaiden ja muiden alueen toimijoiden käytettävissä. Alueella on huonosti tarjontaa hyväkuntoisista ja toimivista kokous- ja virkistystilaisuuskäyttöön soveltuvista tiloista. Kuitenkin kysyntää on jonkin verran mm. muissa alueen metsästysseuroissa, tienhoitokunnissa ym. yhteisöissä. Myös yksityishenkilöiden syntymäpäivä- ym. juhlien järjestämiseen sopivia tiloja on alueella niukasti tarjolla. Seuran maja ei sovellu tähän käyttöön sellaisenaan kovinkaan hyvin koska siinä ei ole peseytymismahdollisuuksia. Hankkeessa rakennettava rakennus uusine mahdollisuuksineen lisää nykyisen majan käyttömahdollisuuksia merkittävästi. Tilan siivoukseen ja mahdollisiin ateriapalveluihin tullaan ostamaan palveluja paikallisilta toimijoilta ja siten hankkeella on myös työllistävää vaikutusta alueelle. Liite

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

141999

Startdatum

14.09.2020

Slutdatum

30.09.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner