Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 31457

Kuivajoen alajuoksun kehittäminen, vaihe 1

Kuivaniemen Osakaskunta

11.07.2016 - 23.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kuivajoki ja erityisesti jokisuu on kärsinyt ja kärsii edelleen voimakkaasti metsäojituksen ja turvetuotannon aiheuttamasta lietehaitasta (nykyisin lietehaittoja hallitaan paremmin) ja rehevöitymisestä, kun kunnalliset jätevedet on laskettu puhdistamattomana jokeen vuosikymmenten aikana (nykyisin jätevedet kuitenkin puhdistetaan). Edellä mainituista syistä johtuen on alueen vesistö madaltunut voimakkaasti ja 1970 - luvulla tehty veneväylä on nykyisin liian matala veneväyläksi (osittain vain 0,9 m normaaliveden korkeudella). Osittain joen mataluudesta johtuen, ovat tulvat ovat tuoneet jäiden mukana kiviä ja maamassa väylälle, jotka estävät sen turvallisen käytön. Pankinnokan virkistysalue on osittain muodostunut / muodostettu 1970 - luvun alussa ruoppaushiekasta ja maasta. Alue on kuitenkin vuosien saatossa pajuttunut ja hiekan alta on paljastunut kiviä ja soraa, jotka olennaisesti heikentävät alueen virkistyskäyttöä. Lisäksi merenranta-alueen on vallannut paikalliset ruokokasvit, jotka terävine lehtineen ja vuosikasvustoineen heikentävät alueen käyttöä. Hankkeen tarkoitus on mahdollistaa väylän perusteellinen kunnostaminen, joka suoritetaan välittömästi tämän ensivaiheena tehdyn kunnostamisen jälkeen. Veneväylä on tarkoitus laittaa myöhemmin sellaiseen kuntoon, että se hyväksytään yleiseksi veneväyläksi. Pankinnokan aluetta kunnostetaan ja sinne rakennetaan tarvittava infra, jonka tarkoituksena on lisätä rannan virkistyskäyttöä ja saada takaisin rannan käyttäjät. Merialueen kahteen saareen rakennetaan kalastajia, metsästäjiä ja veneilijöitä varten tulisijat ja laavut yöpymistä varten.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

31457

Startdatum

11.07.2016

Slutdatum

23.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner