Hanke
Utvecklingsprojekt - 157701

Kuiviketurpeen korvaajat broilerituotannossa

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

31.07.2021 - 30.07.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Siipikarjanlihan kysyntä on kasvanut viime vuosina merkittävästi, sillä sen kulutus on kasvanut 2010-luvulla noin 4 % vuosivauhtia. Suomalaisen broilerituotannon kilpailuetuna on ollut pitkään antibioottivapaus, jota turpeen käyttö kuivikkeena tukee. Kuiviketurve on erinomainen lintujen hyvinvoinnin kannalta sekä sen saatavuus ja hinta ovat olleet hyviä. Tulevaisuudessa kuiviketurpeen saatavuus voi kuitenkin vaarantua, kun energiaturpeen käyttöä vähennetään ilmastosyistä. Vaikka kuiviketurpeentuotantoa ei olla näillä näkymin kieltämässä, energiaturpeen ja kuiviketurpeen välillä on tuotannollinen yhteys. Turvetuotantoyritysten kannalta suon taloudellisesti arvokkain osa on nimenomaan energiaturve ja sen käytön väheneminen saattaa nostaa kasvu- ja kuiviketurpeen hintaa. Korvaavia kotimaisia vaihtoehtoja kasvu- ja kuiviketurpeille on heikosti saatavilla, mikä vaikuttaa elintarviketuotannon kuluihin ja kannattavuuteen. Pitkällä aikavälillä tällä voi olla vaikutusta myös suomalaisen siipikarjantuotannon kilpailukykyyn, sillä turpeen ominaisuuksia vastaavaa kuiviketta ei ole tällä hetkellä saatavilla. Tässä hankkeessa selvitetään korvaavia kuivikevaihtoehtoja siipikarjantuotannossa. Tässä hankkeessa pyritään tarkastelemaan kuivikevaihtoehtojen kuivike- ja jälkikäyttöominaisuuksia sekä materiaalin hygieenisyyttä, käyttöturvallisuutta, käytettävyyttä, saatavuutta, hintaa ja ympäristövaikutuksia. Hankkeessa selvitetään laboratoriossa kuivikkeiden ominaisuuksia ja tehdään kuivikekokeita pilottitiloilla. Lisäksi selvitetään kuivikkeiden taloudellista kannattavuutta sekä kuivikelannan vaikutusta ravinteiden kiertoon ja peltokäyttöön. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Atrian siipikarjantuottajien, Biolan Oy:n, Metener Oy:n ja Kohiwood Oy:n kanssa, jotka toimivat maatalouden, maatalouskuivikkeiden, biokaasuntuotannon sekä sahateollisuuden asiantuntijoina hankkeessa sekä tarjoavat apua liiketoimintakonseptin kehittämisessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

157701

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

30.07.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

fjäderfä
husdjursproduktion
jordbruk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt