Hanke
Utvecklingsprojekt - 113710

Kukkianvirran-Vihavuodenkosken mallinnushanke

Kukkian Suojeluyhdistys ry

31.12.2019 - 12.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kukkianvirran ja Vihavuoden kosken nykyisen toiminnan vaikutus Kukkia-järven voimakkaaseen vaihteluun mallinnuksen avulla. Sekä sen selvittäminen, onko olemassa toimenpiteitä, joilla voitaisiin hidastaa vedenpinnan korkeusvaihteluita niin, ettei pinta kuitenkaan nouse yli keskiveden. Mallinnuksen tekee alaan perehtynyt insinööritoimisto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

113710

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

12.01.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

miljö
naturens mångfald
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt