Hanke
Utvecklingsprojekt - 42639

Kukkolankoski – kehittyvät palvelut

Business Tornio Oy

01.03.2017 - 04.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kukkolan kyläyhteisö koskenpartaalla perinteineen ja kulttuuriarvoineen oma merkittävät mahdollisuudet matkailutoiminnan kehittämiseen. Paikkana Kukkolankoski on merkittävin yksittäinen käyntikohde Torniossa. Paikallisten yritysten elinkeinollisen yhteisen tekemisen tavoitteena on tuotteistaa paikallisia mahdollisuuksia käytännön matkailutuotteiksi ja tuotepaketeiksi sekä tuottaa tarvittavat välineet palveluiden markkinointi ja hankkeen ulkopuolisina myöhemmin tapahtuvaa myyntiä varten. Osallistuvien yritysten sekä yhteistyökumppaneiden avulla saavutetaan merkittävä kasvuhyppäys yritysten toiminnassa ja alueen yritysten ja muiden matkailualan toimijoiden yhteistyön kehittymisessä. Hankeaikana rakennetaan konkreettisesti yhteistyöverkosto sekä tuotetaan yrityskohtaisia ja yhteisiä tuotepaketteja asiakas tarpeeseen ja kysyntään perustuen eri vuoden ajoille. Hankkeen kohderyhmän muodostavat toisaalta hankkeeseen osallistuvat yrityksen yhteistyökumppaneineen, asiantuntijat sekä välillisesti alueen palveluita hyödyntävät matkailijat ja matkanjärjestäjät. Hanketoimenpiteet tukevat Kukkolankosken palvelujen kehittymistä yritystasolla ja edesauttavat alueen kehittymistä matkailukeskukseksi, joka lähivuosina kykenee vastaanottamaan kestävällä tavalla merkittäviä määriä sekä ulkomaalaisia että kotimaisia matkailijoita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42639

Aloituspäivämäärä

01.03.2017

Loppumispäivämäärä

04.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

marknadsföring
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt