Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 291673

Kuljetuskaluston kehittäminen

Kalankasvatus Vääräniemi Oy

10.04.2024 - 29.08.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kehitetään ja lisätään elävänkalan kuljetuskalustoa

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

291673

Startdatum

10.04.2024

Slutdatum

29.08.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.1 Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Typ av åtgärd

Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Åtgärdens specifierare

Investeringar i vattenbruk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner