Hanke
Investering - 33750

Kulmakunnat kuntoon

Leader Pyhäjärviseutu ry

21.09.2016 - 08.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Leader Pyhäjärviseutu ry on maaseudun paikallinen toimintaryhmä. Kulmakunnat kuntoon -teemahankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa Pyhäjärviseudun luontoliikuntaa, parantaa harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä lisätä alueen vetovoimaa asuinpaikkana. Teemahankkeessa kootaan yhdistysten tai yhteisöjen pieniä investointeja toteutettavaksi saman teeman alla. Teemahanke tarjoaa mahdollisuuden osallistua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin. Teemahankkeen alahankkeissa toteutettavilla investoinneilla parannetaan retkeilyreittien puitteita ja liikuntamahdollisuuksia, kunnostetan ympäristöä sekä kunnostetaan ja monipuolistetetaan kokoontumistiloja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

33750

Aloituspäivämäärä

21.09.2016

Loppumispäivämäärä

08.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt