Hanke
Investering - 87103

Kulmakunnat kuntoon3

Leader Pyhäjärviseutu ry

17.12.2018 - 11.03.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Investointi teemahankkeen tavoitteena on aktivoida ja luoda positiivista virettä yhdistyksiin, toimijoihin ja toimintaympäristöön. Hankkeen kautta pyritään lisäämään tietämystä ja kiinnostusta kestävään kehitykseen. Teemahankkeen alahankkeissa toteutettavilla investoinneilla voidaan muun muassa - kehittää yhdistyksen toimintaa - edesauttaa tiedonvälitystä - tehdä turvallisuuteen liittyviä investointeja - tuoda kylälle yleistä viihtyvyyttä ja mukavuutta - pienimuotoista ympäristön suojelua Hyväksytyt toimenpiteet: yhdistystoimintaan liittyvät investoinnit/rakentaminen (kylätalon/kokoontumispaikan remontointi/investoinnit), erilaiset kalusto- ja laitehankinnat, kylien keskeisten luonto- ja maisema + retkeilykohteiden kunnostus sekä turvallisuuteen liittyvät investoinnit. Nuorten palkaaminen toteuttamaan hankkeen toimenpiteitä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

87103

Aloituspäivämäärä

17.12.2018

Loppumispäivämäärä

11.03.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt