Hanke
Investering - 131838

Kulmakunnat kuntoon4

Leader Pyhäjärviseutu ry

31.05.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella pyritään edesauttamaan alueen asukkaiden yhteistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, sosiaalista kanssakäymistä, viihtyvyyttä ja parantamaan asukkaiden yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäämään Pyhäjärviseudun vetovoimaisuutta asuin- ja vapaa-ajan ympäristönä. Lisäksi hankkeella voidaan tehdä pienimuotoista ympäristön parantamista ja suojelua sekä investointeja, jotka vaikuttavat kestävyyteen ja ekologiseen monimuotoisuuteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

131838

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt