Projekt
Investering - 171310

Kulmat kuntoon

Vaara-Karjalan Leader ry

31.05.2021 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vaara-Karjalan Leader ry on toteuttanut ohjelmakaudella 2014-2020 kaksitoista eri teemahanketta, joista yhdeksän on kohdistunut joko kone- ja laitehankintoihin tai rakentamiseen sekä kolme yhdistystoiminnan kehittämiseen. Kulmat kuntoon – teemahanke on toinen siirtymäkaudelle 2021-2022 suunnitelluista teemahankkeista, jonka tavoitteena on vahvistaa paikallistoimijoiden yhteisöllisyyttä korona-ajan jälkeen sekä kehittää yhteisöllisiä infrakohteita. Kulmat kuntoon – teemahankkeeseen haetaan mukaan rakentamisinvestointeja sekä kone- ja laitehankintoja. Hankkeeseen hyväksytään mukaan sekä uudisrakentamista että olemassa olevan kohteen remontointia. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021 – 31.12.2023. Kulmat kuntoon – teemahanke täydentää Vaara-Karjalan Leader ry:n kehittämisstrategian ”Vasiten Vastavirtaan” – kehittämisstrategian painopistealuetta 1) Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt. Hankkeen alatoimenpiteiden haku on avoinna 16.8.2021 – 30.9.2021. Alatoimenpiteiden kustannusarvio voi olla 1 000 – 20 000€. Alatoimenpiteille myönnetään 50%:n julkinen tuki. Alatoimenpiteiden omarahoitus voi olla joko kokonaisuudessaan talkootyötä tai yksityistä rahoitusta tai yhdistelmä molemmista edellä mainituista. Hakuajan puitteissa leader-yhdistys vastaanotti 17 alatoimenpiteen hakemusta, yksi hakijoista ei toimittanut hankehakemukseen pyydettyjä lisäselvityksiä. Hakijoista kuusi on uusia leader-hanketoimijoita. Alatoimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä 207 146,37€ ja julkinen tuki 103 573,19€. Kone- ja laitehankintojen osuus on yhteensä 18 460,00€ ja rakentamisen osuus 188 686,37€. Hankkeen yksityinen rahoitus on yhteensä 103 573,19€, josta talkootyön osuus 78 955,00€. Kulmat kuntoon – teemahankkeeseen ei haeta erillistä koordinointiosaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

171310

Startdatum

31.05.2021

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner