Hanke
Utvecklingsprojekt - 21752

Kulör – Kulturarv som levande österbottnisk resurs

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

01.10.2016 - 23.11.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

I projektet Kulör: Kulturarv som levande österbottnisk resurs, vill vi lyfta fram att immateriellt kulturarv och levande traditioner i regionen är tillgångar som kan användas i den samtida utvecklingen. Immateriellt kulturarv brukar beskrivas som en särpräglad krydda, som det som ger olika regioner lokalfärg. Detta vill vi ta fasta på vilket Kulör, förkortningen av projektets namn, anspelar på. Immateriellt kulturarv innebär sådant som österbottningar här och nu kan, gör och vet, och som de tycker är betydelsefullt nog att de vill att det ska finnas kvar också i framtiden. Projektets övergripande mål är att öka invånarnas medvetenhet om den resurs som traditionell kunskap och immateriella kulturarv utgör. För att nå detta mål strävar projektet till att: - sprida information om levande traditioner och immateriellt kulturarv som resurs - öka synligheten för och användningen av traditionell kunskap vid evenemang och aktiviteter - utveckla och dokumentera metoder för överföring och upprätthållande av traditionell kunskap - etablera levande traditioner som verktyg för integration - visa på hur immateriellt kulturarv och traditionell kunskap kan användas i besöksnäringen - initiera nätverk kring upprätthållande av immateriellt kulturarv på regional och internationell nivå med framtida samarbeten i sikte Målsättningarna följs upp kontinuerligt under projektets gång tillsammans med andra aktörer.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21752

Aloituspäivämäärä

01.10.2016

Loppumispäivämäärä

23.11.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt