Projekt
Utvecklingsprojekt - 112208

Kulotuskoulu – taitoa tulenkäyttöön metsissä

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.01.2020 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tulella on useita positiivisia vaikutuksia metsäluonnon monimuotoisuuteen ja metsätalouteen. Kulotus ja poltot lisäävät metsäluonnon monimuotoisuutta luomalla elinympäristöjä paloriippuvaisille lajeille, joista suuri osa on uhanalaistuneita lajeja. Metsänhoidossa kulotus helpottaa metsänviljelytyötä, parantaa maan lämpö- ja ravinneolosuhteita sekä maaperän emäksisyyttä, edistää metsän terveyttä ja parantaa uuden puusukupolven kasvua. Kulotus myös monipuolistaa luonnonvara-alan yritystoimintaa ja antaa liiketoimintamahdollisuuksia mm. metsäpalveluyrittäjille. Metsänuudistamismäärät kulottamalla ovat romahtaneet 2000-luvulla. Kulotus koulu -hankkeen tavoitteena on kääntää Kaakkois-Suomessa kulotusten ja luonnonhoidollisten polttojen määrä kasvuun maanomistajia aktivoimalla ja kulotusosaamista lisäämällä. Tavoitteena on myös kulotusosaamisen säilyttäminen ja levittäminen hankealueella sekä nykytekniikan hyödyntäminen kulotuksessa ja luonnonhoidollisissa poltoissa. Tavoitteena on myös parantaa metsäpalojen torjuntavalmiutta alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen metsänomistajat ja metsäammattilaiset. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuusyritykset, metsänhoitopalveluyrittäjät, Metsähallitus, pelastuslaitokset, paikalliset vapaapalokunnat sekä alueen metsäalan oppilaitokset.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

112208

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner