Projekt
Utvecklingsprojekt - 55735

KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

01.12.2017 - 19.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

KultRinki hankkeen päätavoitteena on luoda monialainen hyvinvointipalvelu, jota koordinoi ja hallinnoi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry verkostoyhteistyössä vaikutusalueen kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Toiminnan ydintehtävänä on edistää hyvinvointi-,kulttuuri- ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta, luoda uusi vapaaehtoistoiminnan muoto Rajupusu leader alueelle sekä jatkotyöstää Piällysmies leader alueella kehitettyjä hyväksi todettuja toimintamuotoja . Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminnan osatavoitteita ovat 1) ennaltaehkäistä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, 2) tukea elinikäistä oppimista, 3) edistää aktiivisuutta ja elämänlaatua, 4) räätälöidä hyvinvointipalveluja asukkaiden omien toivomusten perusteella, 5) lisätä paikallisten kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden tuottamien palveluiden käyttöä sekä 6) kasvattaa oman paikkakunnan tuntemusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

55735

Startdatum

01.12.2017

Slutdatum

19.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner