Hanke
Utvecklingsprojekt - 14658

Kulttuuribuumi!

Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura r.y.

01.01.2016 - 31.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

TAVOITTEET - kotiseudun mahdollisuuksien ja vahvuuksien arvostuksen lisääminen / kotiseututietoisuuden edistäminen - lasten ja nuorten keskinäisen tasavertaisuuden edistäminen taide- ja kulttuuriharrastuksiin osallistumisessa - maaseudun kulttuuriharrastetoiminnan kehittäminen - lasten ja nuorten oma-aloitteisuuden ja omatoimisuuden lisääminen - yhteisöllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen - vapaaehtoistoiminnan arvostuksen lisääminen Määrälliset tavoitteet - Hankkeen toiminta-alueelle saadaan 12 uutta lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan ryhmää - Hankkeen toiminta-alueelle saadaan 12 uutta vapaaehtoisohjaajaa - Hankkeen toimintaryhmiin osallistuu hankkeen aikana 200 lasta ja nuorta. - mallinnus vapaaehtoisten rekrytoinnista maaseudulla TOIMENPITEET - rekrytoidaan vapaaehtoisia ohjaajiksi - luodaan mallinnus vapaaehtoisten rekrytoinnista yleishyödylliseen käyttöön - vapaaehtoisohjaajien koulutuksen kehittäminen - järjestetään lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa nuorisoseuroilla - järjestetään vuosittain Kulttuuribuumi! -tapahtumaviikot RESURSSIT - Kulttuuribuumi! -hankkeelle palkataan yksi projektityöntekijä - Nuorisoseurojen talot ja/tai muut tilat - Nuorisoseurojen vapaaehtoistoimijat - Yhteistyökumppanit: alueen koulut Paikallisten nuorisoseurojen tehtävät: - Toiminnasta tiedottaminen muiden omien tiedotteiden yhteydessä, mahdollisilla nettisivuilla, verkostojen kautta eli omien luonnollisten tiedotusmenetelmien kautta - Nuorisoseurojen talojen tilat toimivat toiminnan järjestämisen paikkoina - Vapaaehtoistyöpanos Kulttuuribuumi! -tapahtumaviikkojen järjestämisessä omalla nuorisoseuralla - Sitoutuminen hankkeen toimintojen juurruttamiseen oman nuorisoseuran toiminnaksi yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran kanssa Koulujen tehtävät: - Jakaa oppilaiden mukana reppupostina hankkeen valmiiksi tuottama esitemateriaali ja kyselyt

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14658

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Fritidsboende
byaverksamhet
kultur
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt