Projekt
Utvecklingsprojekt - 14658

Kulttuuribuumi!

Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura r.y.

01.01.2016 - 31.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

TAVOITTEET - kotiseudun mahdollisuuksien ja vahvuuksien arvostuksen lisääminen / kotiseututietoisuuden edistäminen - lasten ja nuorten keskinäisen tasavertaisuuden edistäminen taide- ja kulttuuriharrastuksiin osallistumisessa - maaseudun kulttuuriharrastetoiminnan kehittäminen - lasten ja nuorten oma-aloitteisuuden ja omatoimisuuden lisääminen - yhteisöllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen - vapaaehtoistoiminnan arvostuksen lisääminen Määrälliset tavoitteet - Hankkeen toiminta-alueelle saadaan 12 uutta lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan ryhmää - Hankkeen toiminta-alueelle saadaan 12 uutta vapaaehtoisohjaajaa - Hankkeen toimintaryhmiin osallistuu hankkeen aikana 200 lasta ja nuorta. - mallinnus vapaaehtoisten rekrytoinnista maaseudulla TOIMENPITEET - rekrytoidaan vapaaehtoisia ohjaajiksi - luodaan mallinnus vapaaehtoisten rekrytoinnista yleishyödylliseen käyttöön - vapaaehtoisohjaajien koulutuksen kehittäminen - järjestetään lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa nuorisoseuroilla - järjestetään vuosittain Kulttuuribuumi! -tapahtumaviikot RESURSSIT - Kulttuuribuumi! -hankkeelle palkataan yksi projektityöntekijä - Nuorisoseurojen talot ja/tai muut tilat - Nuorisoseurojen vapaaehtoistoimijat - Yhteistyökumppanit: alueen koulut Paikallisten nuorisoseurojen tehtävät: - Toiminnasta tiedottaminen muiden omien tiedotteiden yhteydessä, mahdollisilla nettisivuilla, verkostojen kautta eli omien luonnollisten tiedotusmenetelmien kautta - Nuorisoseurojen talojen tilat toimivat toiminnan järjestämisen paikkoina - Vapaaehtoistyöpanos Kulttuuribuumi! -tapahtumaviikkojen järjestämisessä omalla nuorisoseuralla - Sitoutuminen hankkeen toimintojen juurruttamiseen oman nuorisoseuran toiminnaksi yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran kanssa Koulujen tehtävät: - Jakaa oppilaiden mukana reppupostina hankkeen valmiiksi tuottama esitemateriaali ja kyselyt

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

14658

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

31.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner