Hanke
Utvecklingsprojekt - 127577

Kulttuurihyvinvointia etänä. Hyvinvointia kylille ja koteihin -Kulttuuria ja liikuntaa etänä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

31.05.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tarjota kulttuurihyvinvointi- ja liikuntapalveluita etänä/virtuaalisena niin kylien yhteisiin olotiloihin kuin maaseudun asukkaiden koteihinkin. Soveltuvat ympäristöt rakennetaan viiteen kylätaloon tai kylän muuhun yhteiseen tilaan eri Etelä-Pohjanmaan seutukunnissa. Hankkeen kohderyhmät ovat ikäihmiset ja lapsiperheet. Hankkeen toiminta jakautuu kulttuurihyvinvointiin ja liikuntaan keskittyviin työpaketteihin. Lisäksi hankkeessa rakennetaan uudenlainen toimintamalli ja yhteistyöverkosto toimenpiteiden jatkuvuuden varmistamiseksi. Kulttuurihyvinvoinnin työpaketissa tarjotaan etäkulttuuripalveluita, kuten konsertteja tai muita esityksiä eri ikäisille. Työpaketissa pilotoidaan myös viittä uutta tapahtumakonseptia, jotka toteutetaan mukana olevissa kylätalossa ja jotka välitetään virtuaalisesti myös verkkoon. Myös virtuaalilaseja on mahdollista hankkia ja käyttää hyvinvointielämysten tuottamiseen etänä. ​Liikuntatyöpaketissa tarjotaan etäliikuntatunteja ym. maaseutuväestölle lähellä heidän kotiaan tai kotona. Palvelut rakennetaan yhteisöllisiksi, ja eri kylien asukkailla on mahdollisuus kommunikoida palvelun järjestäjätahon sekä toistensa kanssa. Hankeen toteutuksessa on mukana SeAMKin opiskelijoita. Hankkeen toimenpiteitä ei rajata ainoastaan kylän yhteiseen tilaan, vaan asukkaiden on mahdollista osallistua toimintaan etänä myös esimerkiksi omalta tietokoneeltaan tai älylaitteeltaan. Palveluihin kytketään vahva osallisuus, ja ne tarjotaan ekologisesti ​uutta teknologiaa hyödyntäen. Yhteisöllisyyden vahvistamiseksi kylät voivat järjestää toimintaa myös toisilleen, eli kylästä toiseen. Hankkeen keskeinen tavoite on konseptoida palveluita, jotka jäisivät pysyviksi palveluiksi myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tuottamalla kulttuuri- ja liikuntapalveluita kylille etäpalveluna, hanke paitsi parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta palveluiden saamisessa myös osaltaan lisää palveluiden esteettömyyttä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

127577

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

digitalisering
kultur
nätverk
samhörighet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt