Hanke
Utvecklingsprojekt - 86887

Kulttuurikauha

Haapaveden kaupunki

04.12.2018 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kulttuurikauha-hanke avaa oven gastronomisen matkailun kehittämiseksi.Hankeen ideana on tutustuttaa turisteja paikalliseen perinteiseen ruokakulttuuriin ja alueen lähiruoan valmistustapoihin. Ruokamatkailu on kasvava kansainvälinen trendi, sillä yhä useamman matkailijan eräänä matkan motiiveista toimii paikallinen ruokakulttuuri. Täten lähiruoalla on merkittäviä vaikutuksia alueen talouteen ja hyvinvointiin. Hankkeen avulla pyritään luomaan matkailusiltoja tarjoamalla gastronomista matkailua 13 ruokapajaa hyödyntäen. Keskeisin kohderyhmä on ulkomaiset ja suomalaiset matkailijat, jotka saapuvat Haapavedelle sekä yhteistyökumppaneiden järjestämiin ruokapajoihin. Hanke tukee myös Haapaveden kaupungin matkailustrategiaa. Keskeisenä tavoitteena on opetella valmistamaan erilaisia ruokalajeja, jotka ovat tyypillisiä konkreettiseen asuinpaikkaan liittyen.(esim. kyläruoka Suomessa Ja Venäjällä). Käytännössä hankkeen toteuttamisen aikana järjestetään ruokapajoja Suomen ja Venäjän puolella, kokki-kilpailija ja makumatkoja Suomen puolelta Venäjälle ja otetaan vastaan matkailijoita Venäjältä, joille hankkeen puitteessa tarjotaan alueemme lähiruoan valmistamiseen liittyvä ohjelmaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

86887

Aloituspäivämäärä

04.12.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

byaverksamhet
matturism
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt