Projekt
Utvecklingsprojekt - 210291

Kulttuurikuokka – paikalliskultturin osaamista, kokemuksia ja kumppanuutta

AISAPARI ry

01.09.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kulttuuripalvelut ovat tärkeitä maaseudun elinvoimaisuuden näkökulmasta: ne tarjoavat asukkaille harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuuksia, lisäävät yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä sekä tarjoavat ansaintamahdollisuuksia. Paikalliskulttuuri tarjoaa houkuttelevia sisältöjä myös matkailijoille. Koronakriisin myötä kulttuuriala on ahdingossa. Samaan aikaan kysyntä kuitenkin lisääntyy: kuluttajat etsivät uusia elämyksellisiä ja turvallisia kohteita. Tällä hetkellä Aisaparin alueen kulttuuritarjonnasta pieni osa tuotetaan ammattimaisena liiketoimintana. Useimmat palvelut tuotetaan vapaaehtoistoimintana ja käytännössä kulttuuriseen sisältöön keskittyen ilman, että palveluntuottajilla on tavoitteita tai osaamista palvelujen kehittämiseen ja näkyvyyden parantamiseen. Kulttuurikuokka -hankkeessa tavoitteena ovat kulttuurialan toimijoiden keskinäinen verkostoituminen sekä verkostoituminen yritysten ja matkailutoimijoiden kanssa, tiedonvaihto, kumppanuuksien rakentaminen ja tuotekehitystä palveleva yhteistyö. Toimijat ohjataan kehittämispolulle, jonka tavoitteena on osaamisen parantaminen erityisesti kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan, asiakasturvallisuuden sekä saavutettavuuden ja digitalisaation kysymyksissä. Hankkeen tuloksena maaseudun kulttuuripalvelujen tunnettuus ja saavutettavuus paranee ja niiden jatkuvuus turvataan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

210291

Startdatum

01.09.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner