Projekt
Utvecklingsprojekt - 193344

Kulttuurista ponnistavaa paikallisuutta Teiskossa

Terälahden Seutu ry

30.04.2022 - 29.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Menneinä vuosikymmeninä Teiskossa on järjestetty paljon erilaisia kulttuuritapahtumia ja kylien välistä ja sisäistä yhteisöllistä toimintaa. Tapahtumilla on ollut suuri merkitys Teiskon paikalliskulttuurin ja -identiteetin vahvistumisessa. Teiskossa on järjestetty esimerkiksi kylien välisiä kilpailuja, erilaisia teematapahtumia ja vuodenaikaisjuhlia kyläkunnittain. Monet tapahtumista ovat kuitenkin jääneet unholaan, ja samalla alueen yhteisöllisyys ja paikalliskulttuurin vaaliminen ja kehittyminen on heikentynyt. Teiskon kulttuuriympäristö on mielenkiintoinen, ja alueelta löytyy omalaatuisia paikkoja, joilla on erityisiä nimiä sekä perinteitä ja tarinoita. Alueen perinteet ja tarinat liittyvät esimerkiksi myllyihin, vesivoimalla toimineisiin sahoihin, uittolaisuuteen ja vesillä liikkumiseen. Teiskon mahdollisuuksia ja kulttuuriperintöä ja -ympäristöä ei ole osattu hyödyntää Tampereella parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeella pyritään monipuolistamaan kuvaa Teiskosta sen kulttuuriympäristön ja -perinnön vahvistamisen kautta. Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin Teiskon rouheaa paikalliskulttuuria valmistelemalla ja toteuttamalla uusia ja uudenlaisia kulttuuritapahtumia paikallisista lähtökohdista, elvyttämällä alueella aiemmin järjestettyjä kulttuuritapahtumia ja perinteitä sekä taltioimalla suullista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville. Tavoitteena on myös tunnistaa paikallisidentiteettejä ja käydä keskustelua teiskolaisuudesta ja tamperelaisuudesta. Hankkeella edistetään sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä rikastuttamalla ja monipuolistamalla kulttuuriympäristöä sekä sidotaan asukkaita yhteisöllisyyteen paikallisidentiteetin vahvistamisen kautta. Hankkeen tavoitteena on myös madaltaa paikallisten toimijoiden kynnystä järjestää erilaisia, eri kohderyhmille suunnattuja pienempiä tapahtumia. Toimintaa heijastetaan ja kytketään myös kansainväliseen kontekstiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

193344

Startdatum

30.04.2022

Slutdatum

29.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner