Hanke
Utvecklingsprojekt - 190181

Kulttuuritarinat soimaan

Joroisten Musiikkiyhdistys ry

31.01.2022 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

”Kulttuuritarinat soimaan” on alueellinen kehityshanke. Hankkeessa selvitetään, miten Joroisten Musiikkipäivien joroislaiseen kartanohistoriaan nojaavaa imagoa voidaan laajentaa kattamaan musiikkipäivien toiminta-alueen historiallista kulttuuriperintöä, painopisteinä Joroinen, Rantasalmi ja Juva. Hanke tuo näin lisäarvoa myös musiikkipäiviin osallistuvien kuntien kulttuurimaineeseen ja matkailuimagoon. Hankkeen aikana kootaan historiatietoa alueen kartanoista, muista merkittävistä kohteista ja paikallishistoriasta yleisesti. Kerätystä aineistosta muokataan mm. tarinoita, kuvia ja podcasteja. Historiatiedon tarinallistaminen kattaa myös paikkakuntien kehityspolkuja ja niille leimallisia tapahtumia. Tarinallistamista toteutetaan erilaisissa muodoissa musiikkipäivien ja viestinnän käyttöön. Tiedon kerääminen palvelee paitsi Joroisten Musiikkipäiviä myös kuntia, yrittäjiä ja matkailutoimijoita. Hanke luo verkostoja eri taidemuotojen ja toimijoiden välillä. Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä koulujen kanssa, joiden käyttöön alueen historiaa peilaavat tarinat myös sopivat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

190181

Aloituspäivämäärä

31.01.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

Fritidsboende
kommunikation
kultur
marknadsföring
nätverk
produktutveckling
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt