Projekt
Utvecklingsprojekt - 22058

Kulttuurituotannon ja luovien alojen aktivointihanke ¿ Oulu South Crea

Ylivieskan seutukuntayhdistys ry

30.04.2016 - 29.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hanke on Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukuntien yhteinen hanke. Hankkeessa kartoitetaan kulttuurituotannon/luovan alan mikroyrityksiä ja aloittavia yrityksiä sekä yrittäjiksi aikovia. Hankkeessa kerätään tietoja hyvistä toimintamalleista, joilla voidaan vahvistaa kulttuurituotannon/ luovien alojen yritystoimintaa. Hankkeessa selvitetään kysyntää kulttuurituotannon yrittäjyydelle seutukuntien alueella esim. kesätapahtumissa, matkailussa, hyvinvoinnissa jne.. Kartoituksen jälkeen kulttuurituotannon ja luovien alojen toimijoille suoritetaan kysely, jossa kysytään heidän tarpeitaan yritysneuvonnan, yrityshautomotoiminnan ja osuuskuntatoiminnan suhteen. Hankkeessa kartoitetaan Pohjois-suomalaisia säätiöitä ja rahastoja sekä suomalaisia ja ulkomaisia yrityssponsoreita, joilta aloittavat ja pienyrittäjät voivat hakea yksityistä rahoitusta yritystoiminnan kehittämiseen jatkossa. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet ja tarpeet Luovan studion perustamiseen. Selvitetään tarvetta ja mahdollisuutta suunnitella ja toteuttaa kulttuurituotannon ja luovien alojen toimijoille kehittämishanke tämän hankkeen jälkeen. Toteutetaan seminaareja ja luentotilaisuuksia, joissa annetaan tietoa yritystoiminnan aloittamisesta ja osuuskuntatoiminnasta sekä tietoa ansaintalogiikasta, liikeidean kehittämisestä, palvelumuotoilusta ja markkinointimahdollisuuksista. Järjestetään mahdollisuuksia toimijoille verkostoitua toisten alan toimijoiden kanssa ja järjestetään seminaarien yhteyteen tapahtumia, joissa he voivat tuoda esille osaamistaan alueen muille yrittäjille ja toimijoille ja verkostoitua toisten yritysten kanssa. Hankkeessa järjestetään taidetyöpajoja, joissa hyödynnetään taiteilijoita ja taideopiskelijoita tai luovan alan yrittäjiä kouluttajina. Työpajoissa annetaan tietoa yritystoiminnan aloittamisesta, luovuudesta ja osuuskuntayrittäjyydestä. Ylivieskan seutukuntayhdistys toteuttaa taidetyöpajoja Ylivieskatalo Akustiikassa ja Puuhkalan kotiseutumuseon alueella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

22058

Startdatum

30.04.2016

Slutdatum

29.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner