Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 27399

Kulttuuriyhdistys Päiväkoti ry

Kulttuuriyhdistys Päiväkoti ry

14.05.2016 - 08.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kulttuuriyhdistys Päiväkoti ry:n hankkeen tavoitteena on peruskorjata kulttuurihistoriallisesti arvokas ns. Lottalan rakennus Hailuodossa sekä luoda tilasta kulttuurikeskus. Lottalan rakennus sijaitsee Hailuodon kylän ytimessä. Hirsirunkoinen talo on peräisin 1930-luvulta. Lottala on vaiherikkaan ja värikkään historiansa aikana toiminut muun muassa sota-ajalla Lotta-kahvilana, väliaikaisena synnytyslaitoksena syksyllä 1945, terveyskeskuksena, asuntoina ja viimeksi päiväkotina. Päärakennuksen lisäksi pihapiiriin kuuluu varasto sekä pieni ulkosauna. Piha-alue on aidattu ja sopii sellaisenaan tapahtumien järjestämiseen. Hailuodon kunta on kokonaisuudessaan kirjattu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa merkinnällä: valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Lottalan peruskorjaaminen mahdolllistaa hailuotolaisille kulttuurihistoriallisesti tärkeän rakennuksen säilymisen sen alkuperää kunnioittaen. Hankkeen tavoitteena on peruskorjata Lottalan rakennus taloudellisuus ja ekologisuus huomioiden sekä vanhaa kunnioittaen. Peruskorjauksen jälkeen kulttuurikeskus tulee toimimaan tukikohtana, jossa eri alojen freelancerit, taiteilijat ja muut itsenäiset toimijat tuottavat alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurisia sisältöjä (mm. kulttuuritapahtumia, työpajoja, näyttelyitä, taiteilijatapaamisia ja muita yleisötilaisuuksia). Lisäksi tiloissa tulee toimimaan lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetut kaksi taiteilijaresidenssiä. Tulevassa toiminnassa huomioidaan yhteisöllisyys, osallisuus sekä alueen erityispiirteet. Kulttuurikeskuksen toiminnan tavoitteena on osallistavien kulttuuritoimintojen kehittäminen sekä yhteisöllistä vuorovaikutusta vahvistavien kulttuuri- ja työtilojen luominen, sekä näiden toimintojen juurruttaminen osaksi pysyvää infrastruktuuria. Kulttuurikeskuksen ensisijainen kohderyhmä ovat hailuodon asukkaat, jonka lisäksi toiminta on tarkoitettu myös muualta Suomesta tuleville.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

27399

Startdatum

14.05.2016

Slutdatum

08.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner