Projekt
Utvecklingsprojekt - 172058

Kulttuuriympäristöä liikunnan keinoin

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

01.01.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Viimeisen 20- vuoden aikana on maakunnassamme erilaisin hankkein rakennettu infrastruktuuria retkeilyn tarpeisiin. Reittisuunnittelussa on kiinnitetty huomiota erityisesti reittimerkintöihin, taukopaikkoihin ja reittikarttoihin. Reittilinjaukset kulkevat maastossa lähinnä siellä, minne reitti on kulloinkin voitu rakentaa. Etelä-Karjala on luonnon ja kulttuurin aarreaitta, joka kätkee runsaasti historian merkkejä maastoon. Suuri osa noista historian jättämistä jäljistä ovat yhä täysin tuntemattomia suurelle yleisölle. Hankkeella halutaan parantaa maakunnan asukkaiden luontosuhdetta, kannustaa tekemään ympäristön kannalta liikunnallisesti järkeviä arjen valintoja sekä lisätä ihmisten tietoisuutta kotiseutuhistoriasta ja kulttuurista. Hankkeen avulla parannetaan luontoreittien vetovoimaisuutta ottamalla huomioon ympäristön tarjoamat erityispiirteet ja yhdistämällä luontoa, liikuntaa ja kulttuuria osana palveluiden tuotteistamista. Teemme yhteistyötä Etelä-Karjalan museon, Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön, Imatran museopalveluiden ja kotiseutuyhdistysten kanssa. Ensiksi kartoitamme hankkeen pariin liittyvät kulttuurihistorlalliset ja luontokohteet, joita voi hyödyntää luonnossa liikkumisessa. Keräämme tietoa ja tarinoita kohteista. Tämän jälkeen mietimme yhdessä liikuntatoimien ja maanomistajien kanssa miten kohteiden saavutettavuutta voidaan kehittää. Kohteiden ja liikuntamahdollisuuksien kehittämisen jälkeen julkaisemme tietoa kohteista erikseen valittavien kanavien kautta. Hankkeen jälkeen meillä on maakunnassa enemmän kohteita ja retkeilyreittejä sekä ihmiset ovat tietoisempia niistä. Hanke aktivoi kaikenikäisiä ihmisiä koko maakunnan alueella. Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti viestintää eri toimijoiden avulla. Hanke aktivoi ja kehittää palveluja myös alueen tulevaisuuden ekomatkailun tarpeisiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

172058

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner