Projekt
Utvecklingsprojekt - 13839

Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa

HY+ Oy

30.11.2015 - 17.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoite on kehittää Asikkalan ja erityisesti Vääksyn kanava-alueen kulttuuriympäristöä ja vahvistaa Vääksyn alueen identiteettiä paikallisten tarinoiden avulla. Alueen vetovoima lisääntyy, kun ainutlaatuista, valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä ja rikasta paikallishistoriaa hyödynnetään paremmin. Viihtyisät puistot ja hoidetut vanhat rakennukset sekä asukkaiden kuuleminen lisäävät hyvinvointia. Alueen markkinointiin ja liiketoimintamahdollisuuksiin saadaan uutta virtaa paikallisuudesta. Hankkeessa hoidetaan suunnitelmallisesti rakennettua kulttuuriympäristöä ja miljöötä, kerätään asukaslähtöisesti tarinoita ja keruuprosessi mallinnetaan. Lisäksi tarinoita hyödynnetään liiketoiminnassa ja maineenrakentamisessa. Hankkeen tuloksia ovat päivitetty kulttuuriympäristöohjelma Vääksyn osalta, kanava-alueen viheralueiden ja puistojen ennallistamissuunnitelmat sekä raivaus- ja kunnostustyö. Hankkeen tuloksiin kuuluvat myös tarinankeruun mallinnus, tarinakokoelma, suunnitelmat tarinoiden digitalisoimiseksi ja jatkohyödyntämiseksi sekä hankkeen jälkeen tapahtuvasta tarinoiden keräämisestä. Työpajoihin osallistuneille on annettu valmiudet tarinoiden hyödyntämiseen esimerkiksi yrityksen tai organisaation markkinoinnissa. Pääasiallinen kohderyhmä ovat Asikkalan kunnan asukkaat, yrittäjät, luottamushenkilöt ja virkamiehet, kesäasukkaat. Tarinankerrontaan osallistetaan erityisesti ryhmiä, jotka harvemmin tulevat kuulluksi - vanhuksia, nuoria ja lapsia. Hanketta toteuttavat vuosina 2015-2017 Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ry, Lahden ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, joka myös hallinnoi hanketta. Hankkeen sisältö kytkeytyy kulttuuriin, ympäristöön ja viestintään, joista Helsingin yliopistolla on osaamista. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Asikkalan kunta, Lahden seudun kuntatekniikka ja Liikennevirasto sekä Päijät-Hämeen maakuntamuseo. Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä vaihdetaan muiden hankkeiden kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13839

Startdatum

30.11.2015

Slutdatum

17.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner