Projekt
Utvecklingsstöd - 287589

Kultur och trivsel i Vargata

Wikens Wänner r.f.

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Wikens Wänner är en ideell förening i Vårdö med verksamhet i Båthusviken. Föreningen har över 100 medlemmar och förvaltar en småbåtshamn för ortsbor och sommargäster samt en liten gästhamn. Föreningen vill genom detta kulturprojekt skapa en audiotur som bevarar och lyfter fram historien om “Katrina”, skapad av Sally Salminens bästsäljare från 1936. Samtidigt restaureras två igenvuxna badvikar i området för att öka tillgängligheten och trivseln för besökare.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma CAP27

Projektnummer

287589

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsstöd

Underåtgärd

Utvecklingsstöd

Typ av åtgärd

Utvecklingsstöd

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsstöd

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner