Hanke
Utvecklingsprojekt - 43577

Kulturarvspaketering KAP i Oravais

Oravais historiska förening rf, på finska Oravaisten historiallinen yhdistys ry

31.03.2017 - 30.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Vi vill bli mera professionella med vårt programutbud och vår marknadsförning för att nå ut till nya målgrupper. Vi vill utveckla följande områden för att upp nå detta; 1. Utveckla program och evenemang 2. Utveckla marknadsföringen 3. Utveckla förmedlingen av kunskap för nya besöksgrupper Genom att produktutveckla besökstillfällen och samla lokala och regionala resurser önskar vi få erbjuda flera tjänster och produkter inom kulturarvet. Målet är att höja besökarantalet och inkomsterna genom regelbunden verksamhet året om. Med en krea-tiv utveckling av kulturturismen vill vi skapa fler arbetstillfällen och ett ökat utbud av lokalproducerade varor och tjänster med inriktning på kulturarvet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

43577

Aloituspäivämäärä

31.03.2017

Loppumispäivämäärä

30.04.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Flyktingar/invandrare
byaverksamhet
kultur
marknadsföring

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt