Hanke
Utvecklingsprojekt - 11462

Kulturell mångfald i Jakobstad – Kulttuurinen moninaisuus Pietarsaaressa

Jakobstads stad

01.10.2015 - 19.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projektet vill nå människor som inte är aktiva i kultur- eller föreningssammanhang och ska skapa en mötesplats för olika slags människor, på lika villkor 2. Genom projektet främjas den lokala integrationen av invandrare och finländare, en tvåvägsintegration där frågor om interkulturalitet, respekt, delaktighet och jämlikhet står i fokus 3. Projektet ska verka för att den klyfta mellan svenskt och finskt som präglar stora delar av kulturlivet i Jakobstad med omgivande regionen ska minska 4. Människor som riskerar ¿falla emellan¿ och grupper som riskerar ett socialt utanförskap tas speciellt i beaktande. Projektet innebär att man skapar en mötesplats med låga trösklar, där olika människor kan mötas och göra saker tillsammans på lika villkor. Det kan gälla att arbeta med konstutställningar, konserter, laga mat tillsammans, bjuda in intressanta föreläsare, dricka kaffe, utveckla evenemangsidéer, planera studieresor etc. Inom projektet strävar vi efter att samarbeta med andra kulturorganisationer och -aktörer i staden på ett sådant sätt att alla får ut något av samarbetet. Vi vill att den kunskap och de erfarenheter som olika människor har kan föras samman och skapa något nytt.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

11462

Aloituspäivämäärä

01.10.2015

Loppumispäivämäärä

19.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Flyktingar/invandrare
Jämställdhet
byaverksamhet
kultur
kvinnor
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt