Projekt
Utvecklingsprojekt - 28111

Kulturhistoriskt Visitors Center

Oravais och Kimo Byars Skifteslag

01.06.2016 - 25.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Det långsiktiga målet för detta planeringsprojekt är att skapa en port, ett kulturhistoriskt visitors center, ett skyltfönster för såväl närregionen som Österbotten och Svenskfinland. Målet med detta utvecklingsprojekt är att utreda, utveckla förutsättningarna samt skapa behövliga modeller och sociala strukturer för ett turistiskt och kulturhistoriskt informationscenter invid Europaväg 8 i anslutning till fjärden i Oravais. Centret bör vara såväl socialt, kulturellt, ekonomiskt som ekologiskt hållbart. Här skall havet, den Österbottniska landsbygden, kulturhistorien och den Finlandssvenska kulturen presenteras för turister och andra besökare.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

28111

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

25.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner