Hanke
Utvecklingsprojekt - 56868

Kulturkompisar

Kvarnen samkommun

31.12.2017 - 30.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Syftet med projektet Kulturkompisar är att främja social inkludering och motverka social ensamhet genom att involvera, engagera och mobilisera personer som inte annars kanske är så aktiva i samhället till att delta i olika kulturella evenemang tillsammans med redan aktiva personer. Deltagandet i kulturella aktiviteter och evenemang motverkar risken för utslagning och marginalisering. Projektet skapar ett nätverk av Kulturkompisar och tillsammans med en kulturkompis kan man delta i olika kulturella evenemang. Målgruppen är ungdomar, äldre och invandrare, en grupp som enligt utförd forskning visar på den största procentuella andelen socialt ensamma i vårt land. Projektet ordnar informations- och inspirationstillfällen för alla som önskar bli och söker kulturkompisar för att informera och introducera Kulturkompiskonceptet. Vid dessa tillfällen vill projektet förmedla och matcha människor och intressen med olika kulturella evenemang. Projektets syfte är även att mobilisera och aktivera lokala och regionala kulturaktörer- och föreningar att aktivt delta, utveckla och förmedla kulturella aktiviteter och evenemang till Kulturkompis nätverket. Genom att mobilisera kulturaktörer- och föreningar främjar projektet även bya- och samhällsutvecklingen på lokal nivå, stärker lokal ekonomin och skapar bättre service på landsbygden. Deltagarna i Kulturkompisnätverket sprider information och presenterar de kulturella evenemangen man deltar i på sociala medier. Projektet har även som målsättning att med jämna mellanrum ordna gemensamma kulturevenemang, där alla kulturkompisar med vänner har möjlighet att träffas och umgås t.ex. gemensamma temamiddagar, sång-, teater- och musikafton. Avsikten är att man träffas för att skapa kultur tillsammans. Projektet strävar till att förankra projektresultaten hos kulturella aktörer i projektområdet. Projektområdet är Jakobstads- och Karlebyregionerna samt Kaskö, Kristinestad och Närpes i Sydösterbotten. Projekttiden är 1.1.2018-29.2.2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

56868

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

30.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Flyktingar/invandrare
kultur
nätverk
ungdomar
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt