Hanke
Utvecklingsprojekt - 13997

Kulturturism

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

31.01.2016 - 04.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

SÖU:s projekt Kulturturism strävar till att öka besöksvolymen inom verskamhetsområdet hos föreningarna och därmed även indirekt hos andra turismaktörer i landskapet. Fokus sätts på föreningar med publik verksamhet så som dansverksamhet, teater och revy samt loppisverksamhet. Projektet strävar till att profilera föreningarna och deras evenemang genom olika åtgärder.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13997

Aloituspäivämäärä

31.01.2016

Loppumispäivämäärä

04.06.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
kultur
samhörighet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt