Projekt
Utvecklingsprojekt - 13997

Kulturturism

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

01.02.2016 - 04.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

SÖU:s projekt Kulturturism strävar till att öka besöksvolymen inom verskamhetsområdet hos föreningarna och därmed även indirekt hos andra turismaktörer i landskapet. Fokus sätts på föreningar med publik verksamhet så som dansverksamhet, teater och revy samt loppisverksamhet. Projektet strävar till att profilera föreningarna och deras evenemang genom olika åtgärder.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13997

Startdatum

01.02.2016

Slutdatum

04.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner