Projekt
Investeringsprojekt - 277917

Kulturupplevelser på Kökar museigård

Kökars Hembygdsförening r.f.

- 31.08.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kökar hembygdsförening rf. har sedan 1988 drivit en museigård för att tillvarata kulturminnen på Kökar från förr och nutid. I detta projekt vill man tillvarata och skapa en samligsplats i en historiskt värdefull stuga genom att förnya det läckande pärttaket och restaurera skorstenen till den ursprungliga köksspisen. Genom detta kan "Linas stuga" vara i funktionsduglig användning vid marknader och evenemang samt en fungerande historiskt miljö för besökare. Lärarinnans gamla ladugård "Föxet" är ett utrymme för konsutställningar, musikevenemang, digitala förevisningar och den permanenta naturutställningen "Fåglarnas Kökar". I detta projekt vill man skapa förutsättningar att kontrollera luftfuktigheten och tillföra en värmekälla så att utrymmet blir ändamålsenligt för konst- och musikförevisningar även vintertid. För att åtgärderna skall fungera ändamålsenligt behöver taket isoleras.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma CAP27

Projektnummer

277917

Slutdatum

31.08.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Utvecklingsstöd (allmännyttig investering)

Typ av åtgärd

Utvecklingsstöd

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsstöd (allmännyttig investering)

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner