Projekt
Utvecklingsprojekt - 75702

Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta – KURVI

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

30.09.2018 - 27.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Etelä-Savon ruoka-ala on suurimmaksi osaksi mikroyritysten varassa. Maataloustuotteiden jatkojalostuksen, mukaan lukien luomu- ja luonnontuotteet, ja paikallistuotteiden markkinoinnin lisäksi tarvitaan liiketoimintalähtöisiä innovaatioita ja maaseutuelinkeinojen monipuolistamista. Kilpailukyvyn ja liiketoiminnan vahvistaminen vaatii yrityksiltä kykyä ennakointiin, proaktiiviseen toimintaan ja muutosten läpivientiin. Verkostoituminen, kumppanuudet ja toimialojen rajapinnoille syntyvä liiketoiminta luovat uusia mahdollisuuksia. Ne eivät kuitenkaan synny itsekseen, vaan tueksi tarvitaan uutta toimialarajat ylittävää tietoa ja konkretiaa uusien toimintatapojen ja teknologioiden käyttöön. Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta- KURVI -hanke tavoitteena on -tarjota ruoka-alan yrityksille ajankohtaisia ja uusia aineksia, ajatuksia ja ideoita yritystoiminnan kehittämiseen ja sekä mahdollistaa yritysten laaja-alainen verkostoituminen eri tahojen kanssa -tuoda ruoka-alan valtakunnallisen tason kehittämistoimet alueella hyödynnettäviksi -kehittää uusia toimintamalleja yhteistyöhön ja ruoka-alan edistämiseen ja lisätä yhteistä tietämystä niiden tehostamiseksi KURVI-hankkeen tuloksena Etelä-Savon yrityksissä uusien teknologioiden haltuunotto helpottuu ja niitä osataan hyödyntää yrityksien kehittämisessä ja johtamisessa. Tilaisuudet saattavat yhteen toimijoita mahdollistaen yhteistyön koko ruokajärjestelmässä. Yhteistyöllä muiden valtakunnallisten hankkeiden kanssa Etelä-Savo pääsee osaksi kansainvälisen osaamisen kehittämisen ja kasvualojen sekä uusien elinkeinojen valtakunnallista kehitystyötä. Etelä-Savon ruokatoimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy. Hanke tuottaa kuukausittain ilmestyvän Etelä-Savon ruoka-alan uutiskirjeen yhteisen osaamispohjan lisäämiseksi ja siitä tiedottamiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

75702

Startdatum

30.09.2018

Slutdatum

27.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner