Hanke
Utvecklingsprojekt - 37165

KUMPPANUUSKUNTA- Elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä

Varsinais-Suomen Kylät ry, Egentliga Finlands Byar rf

31.01.2017 - 29.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Sote- ja maakuntauudistus muuttavat lähitulevaisuudessa kunnan roolia radikaalisti. Palvelujen järjestämisessä tarvitaan entistä enemmän julkisen sektorin, yritystoiminnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä ja sopimuksellisuutta. Uusi kuntalaki edellyttää myös entistä enemmän asukkaiden osallistamista kunnan toiminnassa. Hankkeessa keskitytään erilaisten työkalujen kehittämiseen ja kokeiluihin (yhdistysfoorumit, kumppanuuspöydät, järjestöohjelmat ym), joiden avulla kunnan ja maaseudun kolmannen sektorin eli yhdistysten ja järjestöjen välinen suhde pystytään järjestämään erilaisten kumppanuuksien pohjalta. Näin saadaan asukkaiden ääni kuuluviin ja kunta sekä paikalliset vastuunkantajat voivat sopia työnjaosta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

37165

Aloituspäivämäärä

31.01.2017

Loppumispäivämäärä

29.01.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
nya tjänster

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt