Projekt
Utvecklingsprojekt - 83623

Kumppanuusverkosto matkailuelinkeinon kasvun tukena

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

01.03.2019 - 13.07.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Etelä-Pohjanmaan matkailukenttä toimii maantieteellisesti laajalla alueella ja sen toimintaa luonnehtii pirstaleisuus ja hajanaisuus niin yhteistyössä kuin alueellisessa näkyvyydessä, myynnissä ja markkinoinnissa. Koko maakunnan kattavaa yhteistyö- ja kumppanuusverkostoa ei tällä hetkellä ole, mutta tarve on tunnistettu useissa eri yhteyksissä. Matkailun markkinointiin ja myyntiin on vaikuttanut kuluttajakäyttäytymisen muutos. Matkailijat hakevat kokonaisvaltaisia elämyksiä, ja tietoa haetaan eri kanavien, yhä useammin digitaalisten, kautta. Tämän vuoksi matkailuorganisaatiot ovat siirtymässä erilaisiin kumppanuusverkostoihin, joiden tavoitteena on myynninedistäminen ja imagomarkkinointi kohderyhmäajattelun pohjalta kansainvälisyys huomioiden. Kumppanuusverkostot matkailuelinkeinon kasvun tukena -hankkeen tavoitteena on tuottaa ehdotuksia kumppanuusverkostomalleista, joiden pohjalta voidaan valita alueelle sopiva pysyvä yhteistyömalli. Hankkeen tavoitteena on myös, että eteläpohjalaiset matkailutoimijat oivaltavat kumppanuusverkoston tarjoamat hyödyt ja sitoutuvat yhdessä pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Lisäksi muutkin kuin perinteiset matkailutoimijat ovat tietoisia kumppanuusverkoston mahdollisuuksista ja hyödyistä. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on eteläpohjalaisen matkailuliiketoiminnan kasvun ja kehittymisen mahdollistaminen hyödyntämällä uudenlaista yhteistyömallia, kumppanuusverkostoa. Hankkeessa toteutetaan kaksi työpakettia. Työpaketin kumppanuusverkoston mallien rakentaminen tuloksena syntyy ehdotukset erilaisista alueelle sopivista kumppanuusverkostomalleista sekä tietoisuus ja ymmärrys kumppanuusverkoston hyödyistä on lisääntynyt ja toimijoita on sitoutettu yhteisen mallin kehittämiseen. Työpaketin aktivointi ja sitouttaminen tuloksena alueella on toimiva matkailufoorumi sekä kevyt ennakointi- ja innovointitapaamisten malli, Inno-tapaamiset. Kehittämistyö jatkuu myös käynnistyneissä ja käynnistyvissä yritysryhmähankkeissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

83623

Startdatum

01.03.2019

Slutdatum

13.07.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner